21, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

అమ్మ - పెన్సిల్ చిత్రాలు
'అమ్మ' అంశంతో నా పెన్సిల్ చిత్రాలతో చేసిన వీడియో. దయచేసి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి చూడమని మనవి.


https://www.youtube.com/watch?v=5y4_zXdu34I

ప్రపంచ జల దినోత్సవం - World Water Day

ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్భంగా నా చిత్రాలకు facebook మిత్రుల కవితా స్పందన. దాహం... (వాణి వెంకట్ కవిత) మండుటెండలో  తడిఆరిన గొంతులు మా...