21, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

అమ్మ - పెన్సిల్ చిత్రాలు
'అమ్మ' అంశంతో నా పెన్సిల్ చిత్రాలతో చేసిన వీడియో. దయచేసి ఈ క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి చూడమని మనవి.


https://www.youtube.com/watch?v=5y4_zXdu34I

లాలమ్మ లాలనుచు -- ఉంగాల కబుర్లు చెప్పరా తండ్రీ

నా చిత్రానికి మిత్రుల కవితా స్పందన ॥చిట్టితండ్రి ॥ "ఉంగాల కబురులే చెప్పరా తండ్రీ" నా pencil చిత్రానికి  Umadevi Prasad...