6, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

టంగుటూరి సూర్యకుమారి - మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ

టంగుటూరి సూర్యకుమారి - నా pencil చిత్రం

టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి పేరు వినని తెలుగు వాడు ఉండడు. ‘మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ‘ పాటకి ఆవిడ ప్రాణం పోశారు. చాలా చిన్నప్పుడే, ఆరితేరిన గాయకురాలిగా, నృత్య కళాకారిణిగా ప్రసిద్ధికెక్కినన తెలుగు ఆడపడుచు. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగారి రాజకీయ ఉపన్యాసాలకి నాందిగా ఆవిడ చక్కని జాతీయ గీతాలు పాడేవారట. ఎన్నోఆనాటి చలన చిత్రాల్లో నటించి ఖ్యాతి గడించారు.
ఇంగ్లండులో స్థిరవాసం ఏర్పరచుకొని, ఆవిడ మన తెలుగు వారి సాంస్కృతిక రాయబారి అయ్యారు. అక్కడ నృత్యకళాశాల పెట్టారు. ఎన్నో Shadow Plays ప్రదర్శించారు. 1925 సంవత్సరంలో జన్మించిన ఈమె 2005 ఏప్రిల్ లో స్వర్గస్తులయ్యారు.

స్థానం నరసింహారావు

స్థానం నరసింహారావు (My pencil sketch) నివాళి - స్థానం నరసింహారావు ( సెప్టెంబర్ 23, 1902 - ఫిబ్రవరి 21, 1971) ప్రసిద్ధ రం...