17, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

'అమరత్వము' కవిత - అడవి బాపిరాజు
అమరత్వము - 

(కీ.శే. అడివి బాపిరాజు గారి కవితకి నా చిత్రం.)


ఓ చెలీ

ఓ చెలీ

నీవు నా నిదురలో మూర్తించి

నీవు నా ఎదలలో నర్తించి

పూవులో తేనెవై

తావిలో మత్తువై

పాటలో ఫణితివై

మాటలో తేటవై

అమ్రుత బిందువులోని

అమరత్వమైతివే

ఎవరదీ ఎవరదీ - ఇంతగ నను వెంటాడేదెవరదీ - కవిత - బోయి భీమన్న

  Pencil sketch by me గానం : పొన్నాడ లక్ష్మి క్రింది youtube లింక్ క్లిక్ చేసి వినండి. https://www.youtube.com/watch?v=F48t51SWGIU ఎవరదీ ఎవర...