15, జనవరి 2015, గురువారం

ఓ. పి. నయ్యర్

ఈ రోజు (16.01.2015) నా అత్యంత అభిమాన సంగీత దర్శకుడు OP Nayyar పుట్టినరోజు.  ఆ మహా సంగీత దర్శకునికి నా స్మృత్యంజలి. వీరు కట్టిన బాణీలు మన తెలుగు సంగీత దర్శకులని కూడా ప్రభావితం చేసాయి.  తెలుగులో 'నీరాజనం' అనే చిత్రానికి వీరు సంగీతం సమకూర్చారు) ఇవిగో ఈ పాటలు అన్నీ ఓపి గారు హిందీ చిత్రాల కోసం కట్టిన బాణీల ఆధారంగా వచ్చినవే.
ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే గపచుప్ (ఇల్లరికం) – (Yuoontho hamne lakh haseen dekhi hai – Film: Tumsa Nahin Dekha)
ఓ చెలీ కోపమా (శ్రీకృష్ణ తులాభారం) – (Mujhe dekhkar aap ka muskurana – Film :Ek Musafir Ek hasina)
ఓహో బస్తీ  దొరసానీ (అభిమానం)- (O leke pehla pehla pyaar – Film : C.I.D.)
మేడం మాటాడవా (శభాష్ రాజా) – (Aye dil  mushkil jeena yahan – C.I.D)
‘మోహాలేవో చిందెనులే ఈ రేయి’ అనే పల్లవి తో ఓ duet పి.బి.శ్రీనివాస్ గారు జానకి గారు అనుకుంటా  ఓ ప్రైవేటు రికార్డు లో పాడారు (yuoon tho hamne laakh haseen dekhi hai పాట బాణీ ఆధారంగా)  ఆ వివరాలు నా దగ్గర లేవు. ఎవరికయినా తెలిస్తే తెలియపరచ వలసిందని మనవి.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన

  ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !! వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు ...