28, మార్చి 2021, ఆదివారం

నీలగళా! హరా! యనుచు నిత్యము భక్తిగ నిన్ను గొల్తురా! - ఉత్పలమాలలు

నా చిత్రానికి శ్రీమతి పద్మాజ మంత్రాల గారి పద్య రచన

#ఉత్పలమాలలు#
(1)
నీలగళా! హరా! యనుచు నిత్యము భక్తిగ నిన్ను గొల్తురా!
మాలిమి తోడ ముక్తిగొను మార్గము తెల్పుమయా నిరామయా!
శూలధరా! సురేశ! దయ జూపర! శంకర! జాలమేలయా!
జాలిగ వేడుచుంటినయ చంద్రధరా! నను బ్రోవ రావయా!
(2)
పన్నగభూషణా! పతితపావన! పాపవిమోచనా! భవా!
కన్నులు మూడు గల్గినను గాంచవదేలర నాదు బాధలన్!
మిన్నగ పూజలెన్నిటినొ మిక్కిలి శ్రద్ధగ జేసితిన్ కదా!
నన్ను పరీక్ష చేయతగునా పరమేశ్వర! పార్వతీప్రియా!
(3)
అంబను గూడి యుందువు దయామయ చల్లని మంచుకొండపై
చెంబెడు నీరు పోయగనె చింతలు దీర్తువు లింగధారివై
డంబములేమి కోరనయ లౌక్యము నీయుమయా! జటాధరా!
సాంబ! సదాశివా! శరణు! సద్గతి నీయర! జంగమేశ్వరా! 

(చిత్రకారులు శ్రీ పొన్నాడ మూర్తి గారికి ధన్యవాదాలతో...🙏 

26, మార్చి 2021, శుక్రవారం

నన్ను కోల్పోయిన నేను - కవిత


My charcoal pencil drawingనా చిత్రానికి శ్రీమతి పద్మజ చెంగల్వ గారి కవిత


నన్ను కోల్పోయిన నేను...మౌనిమనౌతు
నిన్నలో దాచిన నిన్ను ...!
నిన్నలో కూరుకుపోయిన నన్ను, పెకిలించనీ
మనసుపొరలలో లిఖించిన...
రాలుతున్న భావకుసుమాల దారిలో
నడకను సాగించనీ
బతుకు తీవకు అక్షరసుమాలు అద్దుకుంటూ...!
ఒలుకుతున్న భావాలు...కన్నీరై..
నిద్దరను చెరిపిన రాతిరి...ఆవిరై
పులుముకున్న నిశ్శబ్దం...ఏకాంతమై.
కలత నిద్దుర...నేస్తమయ్యిందీవేళ.
తలపులను జోకొట్టలేక...
మనసును మభ్యపెట్టలేక..
అలముకున్న నిర్లిప్తత..
వినగలిగితే ఎన్ని సడులో..జాలువారుతూ
నవ్వులద్దుకున్న క్షణాలు...ఎంత భారమౌ...
అడిగారా ఎప్పుడైనా...!
అవశేషాల ప్రేమలో.. ఎందుకీ వెతుకులాట?
మనసుకి గంతలు కట్టుకుని...!!
..
కాలానికి.. కన్నీటి తర్పణం విడచి
సెలవీయక తప్పదిక...!!

 

25, మార్చి 2021, గురువారం

ఆటవెలది పద్యాలు

నా చిత్రాలకి చక్కని ఆటవెలది పద్యాలు రచించిన శ్రీమతి పద్మజ మంత్రాల కి నా శుభాశీస్సులు.
 #ఆటవెలది#

సందెప్రొద్దు వేళ స్నానమాడి పిదప
నేతచీర గట్టి నీటుగాను
విరుల సరములల్లె విరిబోణి సొగసుగా
కురులయందు తురుముకొనుట కొరకు!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


#ఆటవెలది#
ఉసురు పోసి మనల కొక రూపమందించు
నామె పంచు ప్రేమ కంతు లేదు!
అవని వంటి సహన మమ్మకే సాధ్యమౌ
నిలను జనని సాటి యెవరు లేరు!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------#ఆటవెలది#
కనులు మూయగానె కనిపించి గతమేదొ
కలలు చెదిరిపోయె కలికి కకట!
మరపురాని బాధ చెరుగుచుండ మదిని
నిదుర దూరమాయె కుదురు లేక!

22, మార్చి 2021, సోమవారం

నన్ను నాలా ఉండనీ - కవితనన్ను నాలా ఉండనీ .. కవిత (సుగుణ అల్లాణి గారి సౌజన్యంతో) (ఈ కవితకి నా pencil రేఖల చిత్రం)


నన్ను నాలా ఉండనీ...
కూతురుగానో కోడలిగానో భార్యగానో అమ్మగానో కాక
ఒక్కసారి నన్ను నాలా ఉండనీ
ఎప్పుడో పసితనం లో అమ్మ ఒడి లో
నేను నా కోసం చిందించిన లేత నవ్వులు
మళ్లీ ఒక్కసారి నన్ను నాలా నవ్వనీ!!
నా మనుసు గిలిగింతలు పెట్టి రాగాలు తీస్తుంటే
నాపాదాలు అందుకనుగుణంగా కదలాలనుకుంటే
వింత చూపు చూసి వారించకు...
నాలా నన్ను ఆడనీ...
నా మదిలో మెదిలే మృదుభావం
నా పెదవులమీద గమకాలు పలకనీ
నా పాట శృతి లో లేకుంటే ఏం?
నాపాటను నాలా పాడనీ
నా ముత్యాల పలువరుస కనిపించేలా
నా గొంతులో సవ్వడి వినిపించేలా
నవ్వాలనిపిస్తే వేలడ్డం పెట్టి హుష్షని ఆపకు....
నాలా నన్ను నవ్వనీ
నా ఓటమిని నన్ననుభవించనీ
నిరాశ నిశీధుల్లో నన్ను ఒంటరిగా తిరగనీ
నా కన్నీటిని నాదోసిలిలోనే పడనీ
నా గెలుపు దారులను నన్ను వెదకనీ
ఆశా జ్యోతులను వెలిగించుకోనీ
ఆకాశపుటంచులకు నా ఆశయాల రెక్కలు చేరనీ
.................ఒక్క సారి నన్ను నాలా ఉండనీ
.......✍️సుగుణఅల్లాణి


 

స్త్రీ - పర్యాయ పదాలు


 


ఇన్ని పదాలు ఒక్క స్త్రీ కే ఉన్నాయని ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు. whatsapp లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ పోస్ట్ కి నా చిత్రాలు జోడించాను.

స్త్రీ అను పదమునకు 220 పర్యాయ పదములివి.
దాదాపుగా ఒక పదమునకు ఇన్ని పర్యాయ పదములు గల ఘనత మరే భాషలో ఉండవేమో ...!! (Whatsapp సౌజన్యంతో - చిత్రాలు నావి)

1. అంగన
2. అంచయాన
3. అంబుజాలోచన
4. అంబుజవదన
5. అంబుజాక్షి
6. అంబుజనయన
7. అంబురుహాక్షి
8. అక్క
9. అతివ
10. అన్ను
11. అన్నువ
12. అన్నువు
13. అబల
14. అబ్జనయన
15. అబ్జముఖి
16. అలరుబోడి
17. అలివేణి
18. అవ్వ
19. ఆటది
20. ఆడది
21. ఆడగూతూరు
22. ఆడుబుట్టువు
23. ఇంచుబోడి
24. ఇంతి
25. ఇదీవరాక్షి
26. ఇందునిభాష్య
27. ఇందుముఖి
28. ఇందువదన
29. ఇగురాకుబోణి
30. ఇగురాకుబోడి
31. ఇభయాన
32. ఉగ్మలి
33. ఉజ్జ్వలాంగి
34. ఉవిధ
35. ఎలతీగబోడి
36. ఎలనాగ
37. ఏతుల
38. కంజముఖి
39. కంబుకంఠ
40. కంబుగ్రీవ
41. కనకాంగి
42. కన్నులకలికి
43. కప్పురగంధి
44. కమలాక్షి
45. కరబోరువు
46. కర్పూరగంది
47. కలకంఠి
48. కలశస్తిని
49. కలికి
50. కలువకంటి
51. కళింగ
52. కాంత
53. కించిద్విలగ్న
54. కిన్నెరకంఠి
55. కురంగానయన
56. కురంగాక్షి
57. కువలయాక్షి
58. కూచి
59. కృషమధ్యమ
60. కేశిని
61. కొమ
62. కొమరాలు
63. కొమిరె
64. కొమ్మ
65. కోమ
66. కోమలాంగి
67. కొమలి
68. క్రాలుగంటి
69. గజయాన
70. గరిత
71. గర్త
72. గుబ్బలాడి
73. గుబ్బెత
74. గుమ్మ
75. గోతి
76. గోల
77. చంచరీకచికుర
78. చంచలాక్షి
79. చంద్రముఖి
80. చంద్రవదన
81. చక్కనమ్మ
82. చక్కెరబొమ్మ
83. చక్కెర
84. ముద్దుగుమ్మ
85. చాన
86. చామ
87. చారులోన
88. చిగురుంటాకుబోడి
89. చిగురుబోడి
90. చిలుకలకొలోకి
91. చెలి
92. చెలియ
93. చెలువ
94. చేడి(డియ)
95. చోఱుబుడత
96. జక్కవచంటి
97. జని
98. జలజనేత్ర
99. జోటి
100. ఝషలోచన
101. తనుమధ్య
102. తన్వంగి
103. తన్వి
104. తమ్మికింటి
105. తరళలోచన
106. తరళేక్షణ
107. తరుణి
108. తలిరుబోడి
109. తలోదరి
110. తాటంకావతి
111. తాటంకిని
112. తామరకంటి
113. తామరసనేత్ర
114. తియ్యబోడి
115. తీగ(వ)బోడి
116. తెఱువ
117. తెలిగంటి
118. తొగవకంటి
119. తొయ్యలి
120. తోయజలోచన
121. తోయజాక్షి
122. తోయలి
123. దుండి
124. ధవలాక్షి
125. ననబోడి
126. నళినలోచన
127. నళినాక్షి
128. నవల(లా)
129. నాంచారు
130. నాచారు
131. నాచి
132. నాతి
133. నాతుక
134. నారి
135. నితంబవతి
136. నితంబిని
137. నీరజాక్షి
138. నీలవేణి
139. నెచ్చెలి
140. నెలత
141. నెలతుక
142. పంకజాక్షి
143. పడతి
144. పడతుక
145. పద్మముఖి
146. పద్మాక్షి
147. పర్వందుముఖి
148. పల్లవాధర
149. పల్లవోష్ఠి
150. పాటలగంధి
151. పుచ్చడిక
152. పుత్తడిబొమ్మ
153. పువు(వ్వు)బోడి
154. పువ్వారుబోడి
155. పుష్కరాక్షి
156. పూబోడి
157. పైదలి
158. పొల్తి(లతి)
159. పొల్తు(లతు)క
160. త్రీదర్శిని
161. ప్రమద
162. ప్రియ
163. ప్రోడ
164. ప్రోయాలు
165. బంగారుకోడి
166. బాగరి
167. బాగులాడి
168. బింబాధర
169. బింబోష్ఠి
170. బోటి
171. భగిని
172. భామ
173. భామిని
174. భావిని
175. భీరువు
176. మండయంతి
177. మగువ
178. మచ్చెకంటి
179. మడతి
180. మడతుక
181. మత్తకాశిని
182. మదిరనయన
183. మదిరాక్షి
184. మసలాడి
185. మహిళ
186. మానవతి
187. మానిని
188. మించుగంటి
189. మించుబోడి
190.మీనసేత్రి
191. మీనాక్షి
192. ముగుద
193. ముదిత
194. ముదిర
195. ముద్దరాలు
196. ముద్దియ
197. ముద్దుగుమ్మ
198. ముద్దులగుమ్మ
199. ముద్దులాడి
200. ముష్ఠిమధ్య
201. మృగలోచన
202. మృగాక్షి
203. మృగీవిలోకన
204. మెచ్చులాడి
205. మెఱుగారుబోడి
206. మెఱుగుబోడి(ణి)
207. మెలుత
208. మెళ్త(లత)మెల్లు(లతు)
209. యోష
210. యోషిత
211. యోషిత్తు
212. రమణి
213. రామ
214. రుచిరాంగి
215. రూపరి
216. రూపసి
217. రోచన
218. లతకూన
219.లతాంగి
220. లతాతన్వి

తెలుగు భాషలో ఒక్క స్త్రీ అనే పదానికి మాత్రమే ఇన్ని పర్యాయ పదాలున్నాయంటే - తెలుగు నా మాతృభాష అని చెప్పడం గర్వకారణం కదా.
దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స!

(whatsapp సౌజన్యంతో - చిత్రాలు నావి)

మరిన్ని వివరాలు ఈ క్రింది లింక్ లో చూడవచ్చు.


మా తరం కా లేజీ అమ్మాయి

 సీ. వాలుజడ నొకింత వదులుగాఁ నల్లియు      సన్నజాజుల మాల జడను దాల్చి ఒంటిపేట గొలుసు నొద్దికఁ నమరించి       దిద్దియున్ తిలకంబుఁ దీరు గాను శ్రోత...