23, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

మదిభావం - నీవు-నేను - కవిత - రేఖా చిత్రం


నా రేఖా చిత్రానికి శ్రీమతి జ్యోతి కంచి అల్లిన చక్కని కవిత. 

మదిభావం ॥నీవు-నేను॥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ఆశలలో కలిసుంటావా అన్నాను
నాశ్వాసల కలిమౌతానన్నావు..
ఆరాధన తెలుసా అన్నాను
ఏదైనా చేయగలను నీకోసం అన్నావు
ప్రేమించగలవా అనడిగాను
ప్రాణమవ్వగలను అన్నావు...
నాతోడుంటావా అన్నాను
నీడై దాచుకుంటానన్నావు
గులాబిని నేను,ఎలాచూసుకుంటావ్ అన్నాను
తోటంతా నేనెై కాచుకుంటానన్నావు
నేనోడిపోతే?....
గెలుపై నడిపిస్తానన్నావు
కన్నీరై జారే కనులకు....
కమ్మని కలనై వస్తానన్నావు
నవ్వే వేళలో...
నా అధరాలై విరబూస్తానన్నావు
నాలోనేనై నిండేటప్పుడు....
చెక్కిలిచేరే చేయి నేనౌతానన్నావు
నాకో జీవితమిస్తావా అన్నాను
నాలో జీవిస్తానన్నావు
నిజమే
"నీవు నిలుస్తూ
నన్ను గెలిపిస్తూనే వున్నావూ...
నా చిటికినవేలు "బంధపు"సాక్షిగా........
J K 22-4-17
(చిత్రం Pvr Murty బాబాయ్ గారు...ధన్యవాదాలు బాబాయ్ )

21, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

17, ఏప్రిల్ 2017, సోమవారం

సవరించిన అనురాగపు శ్రుతి మించని రాగములో - pencil sketch

సవరించిన అనురాగపు శ్రుతి మించని రాగములో
రుచి చూడని అమృతమును, చవి చూడని నీ గళములో.
సోయగాల నీ కన్నులలో వెలిగే వెన్నెల పువ్వై
వసివాడని నీ చిరునవ్వ్వులే ముత్తెముల తోరణాలై 
ఉప్పొంగిన భావనల అంతులేని నీ ప్రేమలో
అలలులాగా కరిగిపోతూ అంబుధిగ నే మారినాను.
వేకువలో నీ తలపే ఉషోదయపు రేఖలాగా
నా గమనపు దారిలో హాయినిచ్చే చిరుగాలి లాగ
ఇరు సందేల నీ ఊహే మెరిసే మింట చుక్కలాగా
వసివాడని నీ ప్రేమే నను నడిపించే శ్వాసలాగ .
కలవరమో కలికి తనమో ముసిరిన నీ మోమున
పలుకు లేక తెలుపునే నీ హృదయ భావమునే
నా ఆశల వినువీధిలో నిండు చందమామ నీవే
నీ పిలుపుల వెన్నెలకై వేచిన చకోరమే నేను
పి. గాయత్రిదేవి.
P. Pvr Murty gari picture

15, ఏప్రిల్ 2017, శనివారం

కవితా స్పందన


నేను ఎప్పుడో వేసుకున్న రంగు పెన్సిళ్ళ చిత్రానికి facebook లో మిత్రులు శ్రీ రాజేందర్ గణపురం, శ్రీమతి జ్యోతి కంచి గార్ల  కవితా స్పందన. వారికి నా ధన్యవాదాలు.

ఔర
. ....
ముకుళం విరిసిన మందారం
ముగ్ద కోమల సుమహారం..!
మంజీర నాదాల రవలామృతం
మసకింటి రాయుని దీపితం..!
శ్రీదేవి విలసిత ముఖశోభితం
శింజానులమృదు శబ్ధ తరంగం.!
మలయజ వీచికల కూజితం
తొలకరి జల్లుల నాట్యవిలాసం.!
అపరంజి తళుకుల ఆడతనం
ఔర.! అంటోంది నా మానసం.!
.
.
.
రాజేందర్ గణపురం
. 14/ 04/ 2017


గజల్ సొగసరి-గడసరి॥ (శ్రీమతి జ్యోతి కంచి గారి గజల్)
~~~~~~~~~~~~~~
తలపులలో తొలివలపులు దాచెనులే నాచెలీ
వలపులతో బంధమేదొ వేసెనులే నాచెలీ!!
మురిపించే మువ్వలేవొ దాగెనులే నవ్వులలొ
నవ్వులతో నజరానా చిలికెనులే నాచెలీ!!
దోరసిగ్గు మొగ్గలన్ని విచ్చెనులే బుగ్గలలొ
బుగ్గలపై హరిచాపమె పొదివెనులే నాచెలీ!!
సయ్యాటల చిరుగాలే తూగెనులే కురులలో
కురులచాటు చూపొకటి విసిరెనులే నాచెలీ!!
అంబరమై ఆమెతళుకు విరిసెనులే సొగసులో
సొగసునీలి చీరచుట్టి మురిసెనులే నాచెలీ!!
తొలిజామున వాకిలిగా వేచెనులే నాజ్యోతి
తనరూపుతొ రంగవల్లి గీచెనులే నాచెలీ!! JK15-4-17

(చిత్రం-Pvr Murty బాబాయ్ గారు..ధన్యవాదాలు బాబాయ్ )

13, ఏప్రిల్ 2017, గురువారం

బ్రతుకుబాటలో రాజీ


‘G’ అంటే generation ట టెలికామ్ వారి భాషలో !!
మొన్న 2G,
నిన్న 3G,
నేడు 4G,
రేపు 5G
మరి మన బ్రతుకులో .. క్యా .. జీ ??!!
చదువులో మొదటి మెట్టు ఎల్కేజీ
ఆఖరి మెట్టు .. కాలేజీ
ఉద్యోగంలో బాస్ దగ్గర ‘హాం .. జీ’
భార్యకి భర్త జీ, పట్టు చీర కొనాలంటే అనక తప్పదు ‘హాం .. జీ’
ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పని జరగాలంటే .. జీ .. జీ
తలెత్తుకు నడవాలంటే కుదరదు జీ
ఎంత ఎదిగినా బ్రతుకులో తప్పదు రాజీ
.. పొన్నాడ మూర్తి
(My pencil sketch)

1, ఏప్రిల్ 2017, శనివారం

తప్పదులే - తెలుగు గజల్
నా చిత్రానికి scenic beauty ఇచ్చిన రాణీ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు. 'తప్పదులే' 
గజల్ courtesy : శ్రీమతి Umadevi Prasadarao Jandhyala గారు.

ఎంతకూడ బెట్టిననూ వదిలిపోక తప్పదులే!
ఎంత వాన కురిసిననూ ఆగిపోక తప్పదులే !
మనసెందుకు ఇచ్చాడో ఈదేవుడు పగనుబూని
ఎంతకలిసి నడిచిననూ వీడిపోక తప్పదులే !
అందమైన భావాలకు ఊపిరూదె కవికలమే
స్వరముసరిగ కూర్చకున్న మాసిపోక తప్పదులే!
వలవిసిరిన జాలరులకు చేపలగిలగిల ఎరుకా ?
మోసగాళ్ళ గాలానికి చిక్కిపోక తప్పదులే !
ఉవ్వెత్తున లేచినఅల ఒడ్డుతాకి ఒరుగుతుంది
అహంకార మొకనాటికి తగ్గిపోక తప్పదులే !
చెట్టునపుట్టిన కాయలు చెట్టునకే ఉంటాయా
ఋణముతీర కాయమైన వాలిపోక తప్పదులే !


ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన

  ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !! వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు ...