24, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

ప్రపంచ పదులు - డా. సి. నారాయణ రెడ్డిపద్మభూషణ్ జ్ఞానపీఠఅవార్డ్ గ్రహీత డా. సి.నా.రె కి అంజలి ఘటిస్తూ రచనలనుండి కొన్ని భాగాలు 

ప్రపంచ పదులు 

➿➿➿➿➿➿➿

సముద్రానికి చమురు పూస్తే నల్ల బడుతుందా?

హిమన గనికి బొగ్గుపూస్తే నల్లబడుతుందా?

తలుపులూ కిటికీలు ఎంతగా మూసుకొని ఉన్నా

తరుముకొచ్చే కాల వాహిని తిరిగిపోతుందా?

ముసురుకొచ్చే ముదిమి తన వల విసరకుంటుందా? 

--------------------------------------------------------

చేదు సత్యం మింగగలిగితె జీవితం వైద్యాలయం

మనసు పుటలను చదవగలిగితే అనుభవం విద్యాలయం.

ఎవ్వరో నేర్పాలనే భ్రమ యెందుకంట వృధావృధా!

--------------------------------------------------------------------------

అడుగు తప్పక ఆడగలిగితె అవనియే నృత్యాలయం 

కనులు తిప్పక చూడగలిగితె ఆణువణువు తత్వాలయం.

----------------------------------------------------------------------------


మింటికుందో యేమొగానీ కంటికేదీ పరిమితి ?

దిక్కుకుందో యేమొగానీ మొక్కుకేదీ పరిమితి ?

అన్నిటికి గిరిగీసి చూపే ఆ ప్రయత్నం వ్యర్థమే –

భాషకుందో యేమొగానీ ధ్యానకేదీ పరిమితి ?

శ్వాసకుందో యేమొగానీ ఆశకేదీ పరిమితి ? 

-------------------------------------------------------------------------------


కవితలలో కొన్ని భాగాలు

ఎన్ని సార్లు చెక్కితే ఒకశిల్పం

ఎన్నిసార్లు తీర్చితే ఒక చిత్రం

కబుర్లు చెప్పకే ఓ కాలమా 

ఎన్ని సార్లు చస్తే ఓ జీవితం 

————————

ఆ మబ్బు సంతకం ఉంది చినుకుల్లో

ఈ మామ సంతకం ఉంది చిగురుల్లో

ఏ దస్తావేజులను చూసి ఏం లాభం

నా మనసు సంతకం ఉంది పరుగుల్లో 

———————

🌷విశ్వంభరనుండి


నేను( మనిషి )పుట్టకముందు మబ్బులెంతగా

ఎదురుచూసాయో

చూపుల సోపానాలపై సాగివచ్చి తమను పిండుకునే తపన ఏదని !

ఉషస్సులెంతగా ఉద్వేగ పడ్డాయో

విచ్చుకున్న తమ కంటికడలిలో

పిచ్చిగా నురగెత్తే విముక్తాత్మలేదని !సేకరణ -డా. ఉమాదేవి జంధ్యాల 

చిత్రం - శ్రీ Pvr Murtyగారు

కామెంట్‌లు లేవు:

త్రిపురనేని గోపీచంద్

త్రిపురమేని గోపీచంద్ + charcoal pencil sketch  త్రిపురనేని  గోపీచంద్ (సెప్టెంబర్ 8, 1910 - నవంబర్ 2, 1962) సంపూర్ణ మానవతావాది, తెలుగు రచయిత,...