8, మే 2023, సోమవారం

దాశరథి రంగాచార్యులు

 


Charcoal pencil sketch 


దాశరధరంగాచార్యులు -- మార్క్సిస్టు దృక్పథం కలిగిన రచయిత. సమాజ గమనాన్ని సునిశితంగా పరిశీలించిన వ్యక్తి. దాశరథి రంగాచార్య అనగానే ‘చిల్లరదేవుళ్లు’ నవల గుర్తుకు వస్తుంది.


తెలంగాణా జనజీవితాలు, ఉద్యమాలు, రాజకీయ, సామాజిక అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే రంగాచార్య నవలలు చదవాలి. ఆయన సాహితీ సృజన అనన్య అనన్యసామాన్యం. నభూతో నభవిష్యతి. తన రచనల ద్వారా విశ్వమానవ శ్రేయస్సును కాంక్షించాడు. సంప్రదాయం పునాదులమీద ఎదిగిన అభ్యుదయ సాహిత్య గోపురం దాశరథి రంగాచార్య.
కామెంట్‌లు లేవు:

ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు - అన్నమయ్య కీర్తన

 ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు  - అన్నమయ్య కీర్తన ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు బూడిదిలో హోమమై పోయఁ గాలము ॥ఏడ॥ ఇదె మేలయ్యెడి నా కదె మేలయ్యెడినని క...