3, మే 2023, బుధవారం

అమ్రుతా ప్రీతమ్ - రచయిత్రి


 అమ్రుతా ప్రీతమ్ - ప్రముఖ పంజాబీ రచయిత్రి - charcoal pencil చిత్రం.


పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్, సాహిత్య అకాడమీ, జ్ఞ్నానపీఠ  తదితర పురస్కార గ్రహీత.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు - అన్నమయ్య కీర్తన

 ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు  - అన్నమయ్య కీర్తన ఏడ సుజ్ఞాన మేడ తెలివి నాకు బూడిదిలో హోమమై పోయఁ గాలము ॥ఏడ॥ ఇదె మేలయ్యెడి నా కదె మేలయ్యెడినని క...