3, మే 2023, బుధవారం

అమ్రుతా ప్రీతమ్ - రచయిత్రి


 అమ్రుతా ప్రీతమ్ - ప్రముఖ పంజాబీ రచయిత్రి - charcoal pencil చిత్రం.


పద్మశ్రీ, పద్మవిభూషణ్, సాహిత్య అకాడమీ, జ్ఞ్నానపీఠ  తదితర పురస్కార గ్రహీత.

కామెంట్‌లు లేవు:

శ్రమ జీవన సౌందర్యం

నా charcoal pencil sketch చిత్రానికి Facebook లో ఓ  మిత్రుని స్పందన సామాజిక సమస్యల మీద, శ్రమైకజీవన సౌందర్యం మీద గతంలోనూ చాలా మంది చిత్రకారుల...