2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

కాంచనమాల
ఆ మనసులోన ఆ చూపులోన పరుగులెత్తె మృదుల భావనా మాలికల అర్థమేమిటో తెల్పుమా! ఆశ ఏమిటో చెప్పుమా! ..

ఈ బొమ్మకి ఈ caption సరిపోతుంది అనిపించింది.

కాంచనమాల అని నేను చెప్పలేదు కానీ చాలామంది guess చేసి చెప్పారు  కాంచనమాలే అని. మా తరంలోనే మేము చూడలేదు. ఇప్పటి వారికి ఏమి తెలుస్తుంది. చాలా అందాల నటి అని చెప్పుకుంటారు. 


 కామెంట్‌లు లేవు:

పొన్నాడ కుమార్ - రచయిత, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

 కీ. శే. పొన్నాడ కుమార్ గారు నాకు స్వయానా పినతండ్రి.  కుమార్ గారు గొప్ప రచయిత, నటులు, గాయకులు కూడా. వీరితో నా అనుబంధం మరువరానిది. నా చిన్నతన...