4, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

శివాజీ గణేశణ్ 


Charcoal pencil sketch - reference picture : Sivaji Ganesan


వయోవృధ్ధుడిగా ప్రముఖ తమిళ నటుడు శివాజీ గణేశణ్  - కామెంట్‌లు లేవు:

పొన్నాడ కుమార్ - రచయిత, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి

 కీ. శే. పొన్నాడ కుమార్ గారు నాకు స్వయానా పినతండ్రి.  కుమార్ గారు గొప్ప రచయిత, నటులు, గాయకులు కూడా. వీరితో నా అనుబంధం మరువరానిది. నా చిన్నతన...