4, సెప్టెంబర్ 2023, సోమవారం

శివాజీ గణేశణ్ 


Charcoal pencil sketch - reference picture : Sivaji Ganesan


వయోవృధ్ధుడిగా ప్రముఖ తమిళ నటుడు శివాజీ గణేశణ్  - కామెంట్‌లు లేవు:

పండిత గోపదేవ్

Charcoal pencil sketch  పండిత  గోపదేవ్  ( జులై 30 ,  1896  -  అక్టోబర్ 22 ,  1996 )  సంస్కృతములో  మహాపండితుడు, తెలుగునాట  ఆర్యసమాజ  స్థాపకుడ...