5, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

కిత్తూర్ రాణి చెన్నమ్మ - స్వాత్రంత్ర సమరయోధురాలు.కిత్తూర్ రాణి చెన్నమ్మ - స్వాత్రంత్ర సమరయోధురాలు.(1778-1829)

ఆ రోజుల్లో ఫోటోలు లేవు. ఓ చిత్రకారుడు ఓ కాగితం మీద చిత్రం museaum లో ఇందట. అది internet లొ లభించింది. ఆ చిత్రం ఆధారంగా నా కిష్టమైన  pencil medium తో చిత్రీకరించాను.


చెన్నమ్మ గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ క్రింది లింక్ లో క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.


https://byjus.com/free-ias-prep/kittur-chennamma/


కామెంట్‌లు లేవు:

శ్రీరామచంద్రుడు

  నా చిత్రానికి మిత్రులు, కవిగ శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారి పద్య స్పందన యధాతధంగా ప్రముఖ చిత్రకారులు శ్రీ PvrMurty గారు చిత్రించిన అయోధ్య రామ...