10, మే 2024, శుక్రవారం

నువ్వు నేను


నా చిత్రానికి అడపా పద్మ గారి  కవిత


శీర్షిక: నువ్వు-నేను

రచన: అడపా పద్మ.


సుప్రభాతంతో పులకించే 

వేకువ నేనైతే

ప్రత్యూషాన ఆవరించిన పూల పరిమళం నీవు

ఉషస్సులో ఉదయుంచే రవికిరణం నేనైతే

చిరు కిరణాల స్పర్శకి విరబూసే కమలం నీవు

ప్రకాశించే శశికాంతుడ నేనైతే

వికసించే కోనేటి కలువ నీవు

చైత్రాన చిగురించే మావిచిగురు

నేనైతే

రాగాలు పలికే 

ఎలకోయుల నీవు

తారంగమాడే సారంగం నేనైతే

వర్ణాలు విరజిమ్మే హరివిల్లు నీవు

అవధులు దాటని అనంత సాగరుడ నేనైతే

నయగారంతో నన్ను చేరుకొనే నదీకన్య నీవు

చెలీ! ఒకరి కోసం ఒకరుగా పుట్టిన మన కలయిక అపురూప సంగమం!

అడపా పద్మ

సమాప్తం.

కామెంట్‌లు లేవు:

పండిత గోపదేవ్

Charcoal pencil sketch  పండిత  గోపదేవ్  ( జులై 30 ,  1896  -  అక్టోబర్ 22 ,  1996 )  సంస్కృతములో  మహాపండితుడు, తెలుగునాట  ఆర్యసమాజ  స్థాపకుడ...