7, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

విజయనగరం సంగీత కళాశాల.. ఘంటసాల విజయనగరం సంగీత కళాశాల ప్రాంగణంలో నాడు శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు గారు విద్యార్థి దశలో పచ్చడి రుబ్బుకోవటం కోసం ఉపయోగించిన రుబ్బుడు రాయి (గుంట).  ఎంతో  జాగ్రత్తగా, పవిత్రంగా పదిలపరిచి కళాశాల శతాబ్ది(2019) సంవత్సర వేడుకలలో   వారి అభిమానులకు, సందర్శకులకు దర్శన బాగ్యం   కల్పించేరు ఉత్సవ రధసారధులు. The Golden Heritage of Vizianagaram సౌజన్యం తో..

కనులు కనులు ఊసులాడే

🌹 కనులు కనులే ఊసులాడే కాముడేదో చేసెనే       మనసుపొరలో అలజడేదో  తీపిగాయం చేసెనే   🌹 పలుకు వినకే క్షణము యుగమై వేచిచూసే మౌనమే       దరికిచేరగ...