7, జూన్ 2021, సోమవారం

ఖ్య్వాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ - చరిత్ర సృష్టించిన రచయిత

ఖ్వాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ - my pencil sketch


ఖ్వాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ అనగా గుర్తుకొచ్చేవి రెండు, రాజ్ కపూర్ వీరు రచించిన కధ ఆధారంగా నిర్మించిన "ఆవారా" చిత్రం. ఇది అప్పటికీ ఇప్పటికీ భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఓ sensation! రెండవది : sensational వార పత్రిక Blitz లో వీరి కాలమ్ : "Last Page". అబ్బాస్ గారి జయంతి సందర్భంగా నా చిత్ర నివాళి. మరిన్ని వివరాలు వికీపీడియా ఆధారంగా :
Tribute to K.A.Abbas (Khwaja Ahmad Abbas) on his birth anniversary. (My pencil sketch)
Abbas was an Indian film director, screenwriter, novelist, and a journalist in the Urdu, Hindi and English languages. He won four National Film Awards in India, and internationally his films won the Palme d'Or (Grand Prize) at the Cannes Film Festival (out of three Palme d'Or nominations) and the Crystal Globe at the Karlovy Vary International Film Festival. As a director and screenwriter, Khwaja Ahmad Abbas is considered one of the pioneers of Indian parallel or neo-realistic cinema, and as a screenwriter he is also known for writing Raj Kapoor's best films.

His column ‘Last Page’ holds the distinction of being one of the longest-running columns in the history of Indian journalism. The column began in 1935, in The Bombay Chronicle, and moved to the Blitz after the Chronicle's closure, where it continued until his death in 1987. He was awarded the Padma Shri by the Government of India in 1969. 

 

బుచ్చి బాబు (రచయిత)

ప్రముఖ రచయిత బుచ్చిబాబు (శివరాజు వెంకట సుబ్బారావు) జయంతి సందర్భంగా నా చిత్ర నివాళి. వీరు రచించిన 'చివరకు మిగిలేది" నవలా సాహిత్యం లో...