10, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

కవిసార్వభౌమ, స్వరాజ్యకవి - వడ్డాది సీతారామాంజనేయ కవి -
వడ్డాది సీతారామాంజనేయులు కవి రచించిన దండాలు దండాలు భారత మాత గేయం ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆ పాట ఆంగ్లేయుల పాలనను విశదపరుస్తుంది.

''దండాలు దండాలు భారతమాత
నీవందుకోని దీవించు భారతమాత
నీవందుకోని దీవించు భారతమాత
దండాలు దండాలు భారత మాత
మా కొంపల్ని కూల్చినారే భారతమాత''

కవిసార్వభౌమ, స్వరాజ్యకవి కీ. శే. వడ్డాది సీతారామాంజనేయులు. నేను 3rd Form (అంటే ఇప్పుడు 8th class అన్నమాట) చదువుకుంటున్నప్పుడు మా తెలుగు మాస్టారు. (pencil sketch)
వడ్డాది సీతారామాంజనేయులు కవి గారు రచించిన దండాలు దండాలు భారత మాత గేయం ఎంతో బహుళ ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆ పాట ఆంగ్లేయుల పాలనను విశదపరుస్తుంది.
''దండాలు దండాలు భారతమాత
నీవందుకోని దీవించు భారతమాత
నీవందుకోని దీవించు భారతమాత
దండాలు దండాలు భారత మాత
మా కొంపల్ని కూల్చినారే భారతమాత''
వీరు మహాత్మా గాంధి గారి పిలుపుమేరకు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. కారాగార శిక్షననుభవించారు. కొన్నాళ్ళు తెలుగు మాస్టారుగా పనిచేసారు. వారు పద్యం చదివి పాఠం చెబుతూ ఉంటే లేవబుధ్ధికాదు. అయితే వారు ఇంత ప్రముఖ వ్యక్తులని అప్పుడు తెలియదు. నేను చూసిన సీతారామంజనేయ కవి గారు గుండు, పిలకతో ఉండేవారు. వారి reference picture దొరకక ఇన్నాళ్ళూ వారి చిత్రాన్ని గీయలేకపోయాను. ఈరోజు వారు రచించిన పుస్తకం మీద ముఖచిత్రం net లో కనిపించింది. నేను చిత్రీకరిస్తున్న విశాఖ మహనీయుల చిత్రాలలో భాగంగా వీరి చిత్రాన్ని చిత్రీకరించుకునే భాగ్యం కలిగింది. ఓ మిత్రుడు ప్రచురించబోతున్న 'విశాఖ మాన్యులు' పుస్తకంలో కూడా ఈ చిత్రం చోటుచేసుకోబోతోంది అని తెలిసి ఆనందించాను.
ధన్యవాదాలు


కామెంట్‌లు లేవు:

ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని - అన్నమయ్య కీర్తన

  ప. ఆతడే ఇన్నియు నిచ్చు నడిగిన వల్లాను చేతిలోనే ఉండగాను చింతించడు హరిని !! వలనంటే సంపదలు వట్టి ఎలమట బెట్టు అలసి నోప నంటేను అండనే ఉండు ...