25, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

ఉండుండి మేఘాలు కమ్మడం చూసాను - తెలుగు గజల్


 

తెలుగు గజల్ - డా. ఉమాదేవి ప్రసాదరావు జంధ్యాల గారి సౌజన్యంతో


ఉండుండి మేఘాలు కమ్మడం చూసాను!

శోకాల జడివాన కురవడం చూసాను!

మోయలేనీబరువు- అంటోంది ప్రతిగుండె

ఆనందమను పదం తొలగడం చూసాను!

పల్లేరు కాయలను నల్లేరుగా నమ్మి

శకటమే పల్టీలు కొట్టడం చూసాను!

దుఃఖసంద్రంలోన పడవలొస్తున్నాయి

ఒడ్డుచేరగలేక ఊగడం చూసాను !

మనసుపడి గీసాడు చిత్రాన్ని పైవాడు

రంగులే ఒకటొకటి వెలవడం చూసాను !

పలుకు తేనెలు లేవు వెలుగు సోనలు లేవు

భావాలపై తెరను వేయడం చూసాను!

అందాల ఈబొమ్మ చేజారి పగిలింది !

మునిగాక సేతువును కట్టడం చూసాను!

~~~~~~~~~~~~~~~

డా. ఉమాదేవి జంధ్యాల


సృష్టికర్త ఒక బ్రహ్మ అతనిని సృష్టించినదొక అమ్మ

మిత్రులు కృష్న దువ్వూరి గారు 'మాతృదినోత్సవం' సందర్భంగా నా చిత్రాలతో చేసిన ఓ చక్కటి వీడియో క్రింది లింక్ క్లిక్ చేసి తిలకించండి. http...